เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภายในเทศบาล


แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำปลัดเทศบาล ปี64

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำปลัดเทศบาล ปี64
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ