เทศบาลตำบลกะปาง

เทศบาลตำบลกะปาง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ : 0-7535-5091 โทรสาร : 0-7535-5091
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@kapang.go.th